งานตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ยานพาหนะและสิ่งปลูกสร้าง และการนำเสนอภาพเหตุการณ์ย้อนหลังในรูปแบบ  3D Animation

งานตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ ยานพาหนะทางน้ำ และการนำเสนอภาพเหตุการณ์ย้อนหลังในรูปแบบ  3D Animation

งานฝึกอบรมงานสืบสวนสอบสวนเหตุเพลิงไหม้และอาชญากรรม ให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ ระหว่าง IFI กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย

งานตรวจสอบเหตุการเสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงประกันชีวิต ทั้งในและต่างประเทศ

งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ความไม่สงบ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ความร่วมมือของ IFI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย

งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ความไม่สงบ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ความร่วมมือของ IFI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย

งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์หลักฐาน สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ความไม่สงบ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ความร่วมมือของ IFI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย

งานปรับปรุงอาคารสถานีตำรวจ เพื่อยกระดับการป้องการการโจมตีด้วยอาวุธสงคราม ในพื้นที่ความไม่สงบ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานพิสูจน์หลักฐานดิจิตอลสำหรับดำเนินคดี ตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรเอกชน

Our customers and agencies we've worked with

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เราทำงานร่วมกัน