Investigative Forensic Integration Company Limited หรือ IFI เราในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ที่ให้บริการด้านการสืบสวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงปัญหาด้านวิศวกรรมอื่นในลักษณะใกล้เคียง ตลอดจนงานพิสูจน์หลักฐานดิจิตอลหลากหลายประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 13 ปี ซึ่งจนถึงปัจจุบัน เราได้ทำการสืบสวนอุบัติเหตุที่มีมูลค่าความเสียหายโดยรวมไปแล้วกว่า 400 ล้านบาท ให้กับลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไป หน่วยงานราชการและภาคเอกชน เรามีประสบการณ์ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานหลากหลายประเภท อาทิ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติมัลดิฟ สำนักงานกฏหมาย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำต่างๆของประเทศ ตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุไปจนถึงการขึ้นให้การในชั้นศาล โดยยึดหลักข้อปฏิบัติตามหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science) แขนงต่างๆ เป็นสำคัญ

จากที่ผ่านมาเราพบว่า หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการจงใจกระทำการอย่างไม่สุจริตของผู้ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งมักจะตรวจสอบได้ยาก หากไม่สามารถนำหลักการสืบสวนสอบสวนแบบองค์รวมมาประยุกต์ใช้ ซึ่งทักษะเหล่านี้ถือเป็น ศักยภาพหลักของ IFI ในการสืบสวนเหตุการณ์ที่มีความความซับซ้อนสูงอย่างที่ได้ผ่านมา ดังนั้นไม่ว่างานของท่านจะเป็นอย่างไร ภารกิจของเราคือการทำงานร่วมกับท่านอย่างเต็มความสามารถ ด้วยทักษะ ความรู้ประสบการณ์ของทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิและเทคโนโลยีที่เรามี ในการพิจารณาให้ได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เพื่อจะทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินการกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรต่อไป โดยทุกภารกิจจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกระบวนการทางกฏหมายและหลักนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ทีมงานสืบสวนอุบัติเหตุของ IFI ยึดถือวิธีการสืบสวนตามหลักวิชาการที่เป็นสากล และมีความเป็นกลาง นอกจากจะช่วยให้ท่านค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการดำเนินคดีหรือการแก้ต่าง ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา ไม่ว่าในฐานะผู้เสียหายหรือจำเลยก็ตาม ทีมงานมีความยินดีที่จะคอยให้คำปรึกษากับท่านเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านั้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับใช้ดำเนินคดี หรือ สืบสวนหาสาเหตุต่อด้วยตัวท่านเอง รวมถึงเป็นข้อมูลที่ช่วยป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดซ้ำขึ้นอีกในอนาคต โดยยังคงรักษาความลับระหว่างเราและลูกค้าไว้ให้ได้อย่างดีที่สุดตลอดเวลา ทั้งหมดนี้หากท่านสนใจสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้ตลอดเวลา